Keyback Spärrservice

Ett samtal räcker – dygnet runt alla dagar. Spärra bankkort, kreditkort, mobilabonnemang, körkort och pass med ett samtal. Vi hjälper även till att spärra ditt personnummer som id-skydd för att stoppa identitetsstöld.

Bankkort, bensinkort och kreditkort är både lätta och säkra att använda. Men när olyckan är framme och korten blir stulna eller borttappade är det bråttom. Med ett samtal till Keybacks spärrtelefon tar vi hand om det praktiska och korten spärras både snabbt och säkert.

Unik säkerhet

Keyback har sedan starten 1989 hjälpt tiotusentals människor med borttappade nycklar och spärr av kort. KeybackAssistans har flera unika säkerhetslösningar.

Gör ett säkert val redan idag!

Pris enkelpaket: 195 kr/år.

Pris familjepaket: 295 kr/år.

Beställ Enkelpaket Beställ Familjepaket
keysandcards

Produktinformation

Spärra dina värdehandlingar dygnet runt oavsett var du är.

De som är anslutna till KeybackAssistans får tillgång till vår spärrtelefonlinje. Där får man hjälp dygnet runt av svensktalande spärrhandläggare.
Oavsett var i världen ni befinner er är hjälpen nära.

Allt detta ingår

Spärrservice 24 tim/dygn

Var du än är så är hjälpen nära. Du kan ringa dygnet runt alla dagar hela året.

Spärra värdehandlingar

Du får hjälp att spärra: Kreditkort, bankkort, mobilabonnemang, ID-kort, körkort, pass, personnummer.

Högsta säkerhet

Inga kortnummer lagras. Vi behöver bara ditt personnummer och kortets fyra sista siffror. Du kan själv öka säkerheten genom att aktivera ett eget lösenord för spärrtjänsten.

Märkning

Förutom spärrservice ingår givetvis även nyckelbrickor och MobilMärkning i KeybackAssistans.

Mina Sidor

Inga krångliga blanketter behövs. Du kan själv se dina registrerade uppgifter på Mina Sidor som du når via Internet.

För hela familjen

Tjänsten gäller för hela din familj som är folkbokförda på samma adress som du.
(Gäller endast familjepaket)

Nyckelbrickor och MobilMärkning ingår till hela familjen

Våra nyckelbrickor är av högsta kvalitet med hittelön och internationell märkning.

Detta är POLISBRICKA™

 • Brickan har ett unikt nummer, hittelönsgaranti och internationell märkning
 • Sätt brickan på din nyckelknippa
 • När du tappar dina nycklar kan upphittaren lämna dem till polisen eller i närmaste brevlåda
 • Bara polisen kan få uppgift om nycklarnas ägare - det är ditt skydd mot ev. oärliga upphittare.
 • Du får tillbaka nycklarna av polisen eller Keyback.
 • Upphittaren får hittelön av Keyback.
 • Brickan är gjord av nysilver och är därför lätt, stark och snygg.

Detta är MobilMärkning™

 • Märkningsetiketten har ett unikt nummer och hittelönsgaranti
 • Sätt etiketten på din mobiltelefon, läsplatta, laptop eller kamera
 • När du tappar det märkta föremålet kan upphittaren lämna det till polisen eller Keyback
 • Bara polisen kan få uppgift om rätt ägare – det är ett skydd för dig
 • Du får tillbaka föremålet av polisen eller Keyback
 • Upphittaren får hittelön av Keyback
 • Etiketten är tillverkad av ett ytterst slitstarkt laminat och är liten och lättplacerad

Gör det själv på Mina Sidor

På Mina Sidor hanterar du på ett enkelt och säkert sätt alla delar som ingår i Keybacks tjänster. Lägg till familjemedlemmar, beställ nyckelbrickor och MobilMärkningar, hantera de värdehandlingar som ska ingå i spärrtjänsten. Du får dessutom en överblick på dina fakturor samt har möjlighet att uppdatera dina kunduppgifter. Läs mer om Mina Sidor.

Beställ spärrservice nu och få ett komplett skydd för dig och din familj.

Beställ nu

×

Beställning

-+

Antal år

- +

Rabatt

Frakt

0.00 kr

Totalt

0.00 kr

Se till att du alltid har aktuella kontaktuppgifter registrerade hos oss. Det underlättar vår kontakt vid en eventuell förlust av nycklar eller ägodelar.

Antal år:

Frakt

0,00 kr

Pris exkl. moms

Moms

TOTALT

Kunduppgifter

×

Tack för din beställning!

Vi skickar iväg din beställning så fort som möjligt.
Information enligt PUL

Personuppgifter som kund, användare och upphittare lämnar till Keyback Nyckelbrickor AB lagras och behandlas med system för automatisk databehandling och informationen kan överföras till, lagras och bearbetas i annat land och till samarbetspart ex vis post och bank. Keyback använder uppgifterna för att administrera den berörda tjänsten samt för egna marknadsåtgärder.

Information om vilka personuppgifter som behandlas av bolaget kan begäras skriftligen hos Keyback Nyckelbrickor AB, Personuppgiftsansvarig, 205 43 Malmö. Kund, användare och upphittare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till bolaget på ovan angiven adress eller på telefon 040-664 20 90 eller till service@keyback.se. Kund och användare kan själv ändra felaktiga uppgifter genom inloggning på Mina Sidor - minasidor.keyback.se

Information om användning av kakor (cookies)

Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att alla som besöker en webbplats med kakor ska få information om följande punkter:

1. Användning av kakor på webbplatser tillhörande Keyback

Denna webbplats använder kakor. En kaka är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Den underlättar användningen av olika webbplatser. Det finns två slags kakor, permanent kaka och sessionskaka. En permanent kaka sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den permanenta kakan används exempelvis till funktioner som talar om när du besökte sidan senast mm.

Sessionskakan finns endast under den tid du är inne på webbplatsen. Sessionskakan kan t ex innehålla information om vem du är om du har loggat in på en lösenordsskyddad webbplats. Kakan och dess information försvinner när du stänger webbläsaren.

Kakor används i stor utsträckning på många webbplatser. Användningen av kakor kan innebära stora fördelar för dig genom ökad snabbhet och säkerhet.

På Keybacks webbplatser används sessionskakor. De gör det möjligt för oss att låta dig logga in på lösenordsskyddade sidor och kakorna registrerar olika händelser och personuppgifter under tiden du är inloggad. När du har loggat ut och stängt webbläsaren försvinner kakan. Vi använder även sessionskakor för statistikändamål. Då sparas en del information om din användning av webbplatsen som en del av statistisk information utan personlig koppling till dig.

2. Så här går det att undvika kakor

Du kan själv välja om du vill acceptera kakor på din dator eller inte. Vill du inte acceptera kakor kan du ställa in webbläsaren på datorn så att den tackar nej till kakor. Du kan även välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få använda kakor. Läs mer om hur du ska göra på webbläsares hjälpsidor.

3. Medgivande till användningen av kakor

Genom att ha webbläsaren inställd på att acceptera kakor eller genom att acceptera kakor när webbplatsen begär tillstånd att använda kakor, samtycker du till att webbplatsen använder kakor. Om du inte tillåter kakor kan användningen av webbplatsen försvåras eller bli omöjlig.

Avtal

Privatpersoner

Företag

Standardavtal för konsument m fl för Tjänsterna Spärrservice, MobilMärkning och Nyckelbricka.

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal för konsument fr o m 2008-04-15.

§1 Avtalsparter

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller bolaget) och konsument som är registrerad som betalande kund (Medlem) eller är registrerad användare (Medlem) av Keybacks tjänst Spärrservice, eller användare av tjänsterna MobilMärkning eller Nyckelbricka (Tjänsten). Tillämpliga delar gäller även den (Upphittare) som omhändertar och lämnar föremål, som omfattas av Tjänsten, till Keyback, polisen, transportföretag eller liknande.

§2 Allmänt

Medlem ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att Keyback kan identifiera Medlem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska Medlem anmäla de förändrade uppgifterna till Keyback. Medlem och Upphittare medger att personuppgifter som lämnats till Keyback lagras och bearbetas i system för automatisk databehandling och att informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land. Keyback får använda uppgifterna för egna marknadsåtgärder. Medlem och Upphittare medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för systemets säkra drift och för att uppfylla lagstadgad redovisning. Keyback förbinder sig att hålla Medlems lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av uppgifterna.

§3 Årsavgift och uppsägning från medlem

För Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Betalande kund kan när som helst säga upp avtalet genom att meddela bolaget detta samt återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

Betalar Medlem ett belopp som avviker från det av bolaget utskickade räkningsbeloppet, omräknas det inbetalda beloppet i giltighetstid för Tjänsten. Omräkningen sker avrundat till hela månader. Betalning för kortare period än 12 månader godkänns inte som fullgjord betalning.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut,
 • om Tjänsten missbrukas,
 • om Medlem märker föremål som inte får förses med märkning enligt detta avtal eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl pkt b - c ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra Medlemsuppgifter upphör. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Medlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar. Om bolaget upphör att utföra Tjänsten på grund av a - d ovan, innebär detta inte att Medlems betalningsskyldighet för innevarande avtal eller redan utförda åtgärder upphör.

§5 Allmänt om MobilMärkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar. Med nycklar avses såväl enskilda nycklar, låskort eller liknande, som knippor och buntar av nycklar, låskort eller liknande. Vidare åsyftas de övriga föremål som finns fästade till nyckelbrickan eller nycklarna.

Syftet med Tjänsten Mobilmärkning är att värdeföremål med informationsinnehåll skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare. Syftet med Tjänsten Nyckelbricka är att nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare eller dennes familj, sammanboende eller släktingar. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Medlem eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för Medlemmens räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Medlemmens personuppgifter.

När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt. Keyback kan utan ytterligare meddelanden låta destruera föremålet eller på annat sätt avhända sig det. Märkta föremål som inte är registrerade till någon Medlem tillfaller Keyback med äganderätt en (1) månad efter omhändertagandet.

Föremål som är olagliga eller kräver särskilt tillstånd att inneha eller som är hälsovådliga, farliga eller som har annan liknande egenskap får inte märkas med Mobilmärkning eller Nyckelbricka. Har sådan märkning ändå skett, är den ogiltig. Tar bolaget emot något sådant föremål, har bolaget rätt att förfara med det på lämpligt sätt och på ägarens eller märkande Medlems bekostnad. Detta gäller även om föremålet förstörs eller avyttras. Keyback ansvarar inte för omhändertagna föremåls skick och försämring, och Medlem godtar att Keyback inte undersöker föremålet vidare än som behövs för att identifiera ägaren.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar såsom

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefon och mobiltelefonkort

§9 Fullmakt

Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Order om spärrning kan ges via telefon, via Internet eller via post.

Det finns möjlighet för Medlem att villkora Tjänsten Spärrservice till att lösenord uppges. Har detta villkor registrerats och bekräftats, måste giltigt lösenord uppges vid kontakt med Keyback. Ingen åtgärd kommer att utföras om rätt lösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling.

Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Medlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden.

Keyback ansvarar inte för förlust av eller skada på förvarade föremål om skadan eller förlusten inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Keybacks sida. Skulle Keyback ändå vara skyldig att utge ersättning för skada eller förlust, skall ersättningen beräknas på föremålets marknadsvärde (ej nypris). Annan skada än den materiella ersätts aldrig.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se

Standardavtal för bolag, förening, näringsidkare, myndighet m fl för Tjänsterna Spärrservice, MobilMärkning och Nyckelbricka.

Detta avtal ersätter tidigare standardavtal fr o m 2009-01-01.

§1 Avtalsparter

Detta avtal gäller mellan Keyback Nyckelbrickor AB (Keyback eller bolaget) och bolag, förening, näringsidkare eller myndighet som är registrerad som betalande kund (Företagsmedlem) eller person som är användare (Medlem) av Keybacks tjänst Spärrservice, MobilMärkning eller Nyckelbricka (Tjänsten) när tjänsten betalas av Företagsmedlem eller person som är kontaktperson eller företrädare (Medlem) för Företagsmedlem. Tillämpliga delar gäller även den (Upphittare) som omhändertar och lämnar föremål, som omfattas av Tjänsten, till Keyback, polisen, transportföretag eller liknande.

§2 Allmänt

Företagsmedlem och Medlem ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att Keyback kan identifiera dem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska de förändrade uppgifterna anmälas till Keyback av den som berörs. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att personuppgifter som lämnats till Keyback lagras och bearbetas i system för automatisk databehandling och att informationen får överföras till, lagras och bearbetas i annat land. Keyback får använda uppgifterna för egna marknadsåtgärder. Företagsmedlem, Medlem och Upphittare medger att bli kontaktade av bolaget via brev, e-post, telefon, SMS eller annan liknande allmänt brukad kommunikationsmetod. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för systemets säkra drift och för att uppfylla lagstadgad redovisning. Keyback förbinder sig att hålla lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för andra än de som har legitimt behov av uppgifterna.

§3 Årsavgift och uppsägning från medlem

För Företagsmedlems och Medlems användning av Tjänsten debiteras en periodisk avgift (årsavgift). Företagsmedlem kan när som helst säga upp avtalet genom att dels meddela bolaget detta samt dels återlämna nyckelbrickor och oanvända etiketter. Använda etiketter ska tas bort eller göras oläsliga. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år återbetalas inte. När avtalet för Företagsmedlem upphör innebär detta att avtalet för Medlem upphör samtidigt.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år om det inte sagts upp senast sista giltighetsdagen och årsavgiften förfaller då till betalning. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas ut. Betalas inte utsänd påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso. Lagstadgade kostnader för inkasso samt dröjsmålsränta med diskontot plus åtta procentenheter tillkommer.

§4 Uppsägning från bolagets sida

Bolaget får säga upp avtalet och fem dagar därefter upphöra med att utföra Tjänsten:

 • i samband med den betalda avtalstidens slut,
 • om Tjänsten missbrukas,
 • om Företagsmedlem eller Medlem märker föremål som inte får förses med märkning enligt detta avtal eller
 • om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Uppsägningen enl pkt b - c ovan skall lämnas skriftligt via brev, e-post eller SMS. Erlagd årsavgift återbetalas ej. Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra medlemsuppgifter upphör. Om Keyback genomför någon åtgärd i enlighet med avtalet under den tid som avtalet gäller men är obetalt, har bolaget rätt att ta ut ersättning av Företagsmedlem för direkta kostnader samt en administrativ avgift enligt vad bolaget för varje tid tillämpar. Om bolaget upphör att utföra Tjänsten på grund av a - d ovan, innebär detta inte att Företagsmedlems betalningsskyldighet för innevarande avtal eller redan utförda åtgärder upphör.

§5 Allmänt om MobilMärkning och Nyckelbricka

Keyback utfärdar märkningsetiketter och nyckelbrickor med numrering. Dessa är avsedda att fästas på mobila värdeföremål och nycklar. Med nycklar avses såväl enskilda nycklar, låskort eller liknande, som knippor och buntar av nycklar, låskort eller liknande. Vidare åsyftas de övriga föremål som finns fästade till nyckelbrickan eller nycklarna.

Syftet med Tjänsten Mobilmärkning är att värdeföremål med informationsinnehåll skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare. Syftet med Tjänsten Nyckelbricka är att nycklar skall kunna spåras till rätt ägare av polis eller Keyback utan att ägaren avslöjas för Upphittare.

§6 Hittelön

Keyback betalar hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare (Medlem) eller dennes familj, sammanboende eller släktingar och inte heller till Företagsmedlems närstående, ledning, anställda eller uppdragstagare. Hittelönens storlek fastställs av bolaget till ett schablonbelopp som utbetalas oavsett föremålets värde. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Företagsmedlem, Medlem eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för Keyback att lämna ut föremålet till registrerad ägare.

§7 Fullmakt och verkan av märkning

Genom märkningen med Mobilmärkning eller Nyckelbricka uppdrar Företagsmedlem och Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten och att för deras räkning mottaga eller avhämta föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, eller att lämna uppgift till polis om Företagsmedlemmens eller Medlemmens personuppgifter. När registrerade föremål lämnas till polis eller Keyback av Upphittare, kontaktas Företagsmedlem eller Medlem av Keyback eller polisen så snart som möjligt. Har Företagsmedlem eller Medlem inte tagit emot eller avhämtat föremålet inom sex (6) månader tillfaller det Keyback med äganderätt. Keyback kan utan ytterligare meddelanden låta destruera föremålet eller på annat sätt avhända sig det. Märkta föremål som inte är registrerade till någon Företagsmedlem eller Medlem tillfaller Keyback med äganderätt en (1) månad efter omhändertagandet. Föremål som är olagliga eller kräver särskilt tillstånd att inneha eller som är hälsovådliga, farliga eller som har annan liknande egenskap får inte märkas med Mobilmärkning eller Nyckelbricka. Har sådan märkning ändå skett, är den ogiltig. Tar bolaget emot något sådant föremål, har bolaget rätt att förfara med det på lämpligt sätt och på ägarens eller märkande Företagsmedlems eller Medlems bekostnad. Detta gäller även om föremålet förstörs eller avyttras. Keyback ansvarar inte för omhändertagna föremåls skick och försämring, och Företagsmedlem och Medlem godtar att Keyback inte undersöker föremålet vidare än som behövs för att identifiera ägaren.

§8 Allmänt om Spärrservice

Keyback tar emot uppgift om, och registrerar, Medlems värdehandlingar såsom

 • Kontokort, betalkort, uttagskort, bensinkort m.fl. kort
 • ID-kort, körkort och pass
 • Mobiltelefon och mobiltelefonkort

§9 Fullmakt

Företagsmedlem godkänner att Medlem lämnar fullmakt nedan även avseende värdehandling som tillhör Företagsmedlem men som disponeras av Medlem. Genom att lämna uppgift om värdehandlingar till Keyback för registrering, uppdrar Medlem åt Keyback att utföra Tjänsten. Keyback får därigenom fullmakt att själv eller genom ombud vidta alla de åtgärder som behövs för att spärra värdehandlingarna och förhindra missbruk av dem samt göra anmälan till polis och försäkringsbolag. Medlem ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta.

§10 Spärrservice utförande

På order av Medlem spärras registrerade värdehandlingar hos utgivaren efter att Medlems spärruppdrag har kommit Keyback tillhanda. Spärrandet av värdehandlingarna sker så snabbt som detta är möjligt. Utförandet av Tjänsten kan försvåras eller omöjliggöras beträffande värdehandlingar som utfärdats av utländsk stat eller organisation. Keyback tar emot och vidarebefordrar order om spärrning dygnet runt, året runt, s.k. 24/7-service. Order om spärrning kan ges via telefon, via Internet eller via post. Det finns möjlighet för Medlem att villkora Tjänsten Spärrservice till att lösenord uppges. Har detta villkor registrerats och bekräftats, måste giltigt lösenord uppges vid lämnande av spärruppdrag. Ingen spärråtgärd kommer att utföras om rätt lösenord inte uppges.

§11 Bolagets ansvar och force majeure

Keybacks ansvar enligt detta avtal begränsar sig till skador som beror på bolagets, eller dess anställdas, uppsåtliga eller grovt vårdslösa handling. Bolaget ansvarar inte för skador som beror på händelser utanför bolagets kontroll (force majeure). Övrigt ansvar begränsas till det belopp som Företagsmedlem betalat för Tjänsten under giltighetsperioden. Keyback ansvarar inte för förlust av eller skada på förvarade föremål om skadan eller förlusten inte beror på uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Keybacks sida. Skulle Keyback ändå vara skyldig att utge ersättning för skada eller förlust, skall ersättningen beräknas på föremålets marknadsvärde (ej nypris). Annan skada än den materiella ersätts aldrig.

Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Malmö, Sverige. Ändring av detta avtal ska meddelas skriftligt eller genom publicering på Internet: www.keyback.se